Παιδικό Ιχνογράφημα, Σύνδρομο Asperger, Ο εκπαιδευτικός ως σύμβο

12 Nov 10:30 - 14:30 12 Nov 10:30 - 14:30 - Patras Patras
Patra Palace Patra Palace
Τις περισσότερες φορές είμαστε προετοιμασμένοι για τη διδασκαλία της διδακτέας ύλης. Τι κάνουμε όμως όταν έχουμε μαθητές που έχουν την ανάγκη μιας πιο εξειδικευμένης μεθόδου δι   More info


© 2017 Siguez