24th KDF 2018 Workshops + Masterclass

24th KDF 2018 Workshops + Masterclass13 Jul 20:00 - 22 Jul 23:00 - Kalamáta
Kalamáta

Route

24th KDF 2018 WORKSHOP applications are NOW OPEN!

PETER JASKO | ERNESTO EDIVALDO
+ 1 Masterclass, Friday 20/7:
MARQUESE SCOTT & JOHN POPPIN

Contemporary Dance Workshops
13-22 July 2018
Total: 53 hours
Location: Kalamata Municipal Stadium

24o KDF 2018 - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - οι εγγραφές ξεκίνησαν!

PETER JASKO | ERNESTO EDIVALDO
+ 1 Masterclass, Παρασκευή 20/7:
MARQUESE SCOTT & JOHN POPPIN

Σεμινάρια σύγχρονου χορού
13-22 Ιουλίου 2018
Συνολική διάρκεια: 53 ώρες
Τοποθεσία: Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας

Read More:
▼▼▼▼▼▼▼▼▼
—————————————————————————————

PETER JASKO
13-22 July 2018 (10 days x 3 hours)

This is more of a creativity and artistic self-awareness class rather than merely a dance class. Because of its nature, it is an open level class for professional dancers and movers alike.
The class begins with the exploration of ways to overcome self-judgment and self-limitations. After waking up the whole body we will delve into exercises to empower our focus.
We will explore the area between power and fragility.
We will move with the intention of never going back, developing our fearlessness and ability to trust each instant’s potential to lead us to new grounds. We will give ourselves the necessary
time to tune into our body’s intuitive intelligence to solve movement paradoxes.

These simple materials are technical tools and also tools for composition. We encourage the dancer to playfully explore their personal language and inner creative processes that result both from everyday lived experience and learned movement patterns.
By opening up to creative curiosity, we will work on enhancing our movement fluency. Also, we will develop strategies to explore the space between continuity and disruption of movement ideas by naming patterns for those interested in building
choreographies.Το σεμινάριο του Peter Jasko δεν αφορά μόνο το χορό αλλά την δημιουργικότητα και την αυτογνωσία του καλλιτέχνη εν γένει. Λόγω της προσέγγισής του είναι ανοιχτό τόσο σε επαγγελματίες χορευτές όσο και σε ανθρώπους με ενδιαφέρον και εμπειρία στην κίνηση. Αρχικά εξετάζονται τρόποι απεμπλοκής μας από την αυτολογοκρισία και τον αυτοπεριορισμό. Αφού ξυπνήσουμε όλο το σώμα θα εμβαθύνουμε σε ασκήσεις που ενισχύουν την συγκέντρωση. Κατόπιν, θα ερευνήσουμε την περιοχή μεταξύ δύναμης και τρωτότητας. Θα κινηθούμε με πρόθεση την μη επιστροφή, αναπτύσσοντας το θάρρος και την ικανότητα
να εμπιστευόμαστε την ευκαιρία της στιγμής να μας οδηγεί σε νέες περιοχές. Θα δώσουμε τον χρόνο στον εαυτό μας να συντονιστεί με την διαισθητική νοημοσύνη του σώματος για την επίλυση παράδοξων κινητικών καταστάσεων.

Τα παραπάνω απλά υλικά αποτελούν εργαλεία τεχνικής και ταυτόχρονα εργαλεία σύνθεσης. Ενθαρρύνουμε τους χορευτές να εξερευνήσουν με παιγνιώδη διάθεση την προσωπική τους
γλώσσα και τις προσωπικές τους εσωτερικές δημιουργικές διεργασίες όπως προκύπτουν από την καθημερινότητά τους και τον τρόπο που έχουν μάθει να κινούνται. Διευρύνοντας την
δημιουργική μας περιέργεια θα εργαστούμε για την βελτίωση της κινητικής μας ευφράδειας. Τέλος, για όσους ενδιαφέρονται για την χορογραφία, θα αναπτύξουμε στρατηγικές για την
εξερεύνηση του χώρου μεταξύ συνέχειας και ασυνέχειας των κινητικών ιδεών μέσα από τον προσδιορισμό κινητικών μοτίβων.

—————————————————————————————

EDIVALDO ERNESTO
15-21 July 2018 (7 days x 3 hours)

This is an intense and dense group dynamic class. It is about energy, about constantly challenging our limits. Understanding what defines us as dancers and pushing those boundaries over and over again. Allowing the environment to influence our dancing skills, refining tools to create new movement qualities and new rhythms. Digging deeper inside the range of our own personal dance vocabulary, becoming anyone or anything. Working with partnering, multi-directional micro-narrative movement to transforming as a whole group.
Learning how to effectively be unpredictable, how to recycle energy, how to use the body as our primary tool. This is a new process of study in which the teacher offers such guidance
throughout the whole learning process so that students fully digest the work done to get to a completely new level.Το σεμινάριο του Edivaldo Εrnesto είναι ένα έντονο και δυναμικό μάθημα. Αφορά την διαχείριση της ενέργειας και την συνεχή υπέρβαση των ορίων μας. Με αφετηρία το τι καθορίζει την ταυτότητα κάθε χορευτή, το μάθημα επιχειρεί να προκαλέσει την διεύρυνση αυτών των ορίων. Για το σκοπό αυτό δίνεται έμφαση στον τρόπο που επιτρέπει ο χορευτής στο περιβάλλον να
επηρεάσει τις ικανότητές του και στον τρόπο που τελειοποιεί τα εργαλεία του προκειμένου να αποκτήσει νέες ποιότητες και νέους ρυθμούς. Το μάθημα εμβαθύνει στο προσωπικό χορευτικό
λεξιλόγιο του καθενός με σκοπό την απελευθέρωση από αυτό ώστε να είναι δυνατή η μεταμόρφωση σε οποιονδήποτε και οτιδήποτε.
Η εργασία περιλαμβάνει partnering, εναλλαγή πολλαπλών κατευθύνσεων και αφήγηση σε πολύ μικρή κλίμακα μέχρι την μεταμόρφωση ενός ολόκληρου συνόλου. Επίσης περιλαμβάνει τρόπους να είμαστε απρόβλεπτοι, να μπορούμε να ανακυκλώνουμε την ενέργειά μας και να χρησιμοποιούμε
το σώμα ως το πρωταρχικό μας εργαλείο. Πρόκειται για νέα διαδικασία μελέτης κατά την οποία διασφαλίζεται μέσω της καθοδήγησης η ουσιαστική αφομοίωση του υλικού από τους σπουδαστές ώστε να αναβαθμίσουν πλήρως την χορευτική τους γλώσσα.

—————————————————————————————

MASTERCLASS
Marquese Scott & John Poppin
(2 hours)

Marquese Scott and John Poppin are two of the best freestyle dancers in the world. Their videos on YouTube have amazed half a billion viewers. They teach animation, poppin and locking. Special guests of the 24th KDF this is their first time in Greece and a unique chance for all dancers to meet them and explore with them their own special techniques.MASTERCLASS
Marquese Scott & John Poppin
(2 ώρες)

O Marquese Scott και ο John Poppin είναι δύο από τους καλύτερους χορευτές freestyle στον κόσμο. Με τα βίντεο τους στο YouTube έχουν εντυπωσιάσει πάνω από μισό δις θεατών. Διδάσκουν animation, poppin και locking. Ιδιαίτεροι προσκεκλημένοι του 24ου KDF έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα δίνοντας μια σπάνια ευκαιρία σε όλους τους χορευτές να τους γνωρίσουν και να εξερευνήσουν μαζί τους τις μοναδικές τεχνικές τους.

—————————————————————————————

13.7–22.7
Contemporary Dance Workshops
Participation fee (2 workshops + 1 masterclass): 350,00 €
Registration info: Ioanna Apostolou,
(0030+) 6972 558 593, workshops@kalamatadancefestival.gr
Registration deadline 31/03/2018 unless fully booked earlier

Registration is valid only with the FULL payment.
Registration deadline 31/03/2018.
No refunds.
Workshop participants have special discount
for all performances of 24th KDF.

—————————————————————————————

13.7–22.7
Σεμινάρια Σύγχρονου Χορού
Κόστος Συμμετοχής (2 σεμινάρια και 1 masterclass): 350,00 €
Eγγραφές και πληροφορίες: Ιωάννα Αποστόλου,
6972 558 593, workshops@kalamatadancefestival.gr
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 31/03/2018 ή
μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων

Η εγγραφή ολοκληρώνεται μόνο με την καταβολή του ποσού συμμετοχής.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31/03/2018.
Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή.
Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια έχουν ειδική
έκπτωση για όλες τις παραστάσεις του Φεστιβάλ.

—————————————————————————————
24KDF2018

Official Hashtags:
#24kdf2018
#kalamatadancefestival
#kalamata


Past Events

Yoga Holiday in Greece

15 Sep 23:00 - 22 Sep 02:00 15 Sep 23:00 - 22 Sep 02:00 - Kalamáta Kalamáta
Kalamáta Kalamáta
This special retreat is being run by Sunnah Rose in the Mani, one of the most untouched and stunningly beautiful parts of the Greek Mainland. Enjoy a pristine natural environment...   More info


© 2018 Siguez