Ωτική Νευροτροποποίηση, Ηλεκτρικός Ερεθισμός, θεραπεία με Λειζερ

Ωτική Νευροτροποποίηση, Ηλεκτρικός Ερεθισμός, θεραπεία με Λειζερ15 Dec 10:00 - 20:00 - Athens
ITME Seminars

Route
More info

Ωτική Νευροτροποίηση (ΩΝΤ) Ηλεκτρικός Ερεθισμός (ΗΩΝΤ)
Ωτική Θεραπεία Λέιζερ (ΛΩΝΤ)

Στοιχεία εφαρμοσμένης ηλεκτρολογί- ας στον ΗΩΝΤ
Οι νευροφυσιολογικές βάσεις του ΗΩΝΤ
Ηλεκτρικός διαδερμικός ερεθισμός (ATENS)
Ηλεκτρικός διαδερμικος ερεθισμός (APENS)
Ηλεκτροωτοβελονισμός (ΗΩΒ)
Τα όργανα της ΗΩΝΤ: πως τα χρησι- μοποιούμε στην κλινική πρακτική.Γενικά θεραπευτικά σχήματα της ΗΩΝΤ και του ΗΩΒ.
Πως φτιάχνουμε τα διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και πρακτική κλινική στους ασθενείς.

Ωτική Θεραπεία Λέιζερ (ΛΩΝΤ)
Οι νευροβιολογικές βάσεις της ΛΩΝΤ
Στοιχεία δοσομέτρησης στην ωτική
θεραπεία λέιζερ ΛΩΝΤ
Τα όργανα της ΛΩΝΤ: πως τα χρησιμοποιούμε στην κλινική πρακτική.
Γενικά θεραπευτικά σχήματα της ΛΩΝΤ και του ΗΩΒ.
Κλινικές εφαρμογές της ΛΩΝΤ
Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και πρακτική κλινική στους ασθενείς.

Για περισσότερες πληροφορίες & φόρμα εγγραφής, itme-seminaria.gr/otovelonismos/seminaria-otikis-neurotropopoiisis/enotita-4/


Σεμινάριο Abdominal Acupuncture

31 Jan 16:00 - 28 Sep 13:00 31 Jan 16:00 - 28 Sep 13:00 - Athens Athens
ITME Seminars ITME Seminars
Ο κοιλιακός Βελονισμός είναι μία επαναστατική τεχνική στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική. Πρόκειται για μία θεραπευτική μέθοδο απολύτως ασφαλή, ανώδυνη (μόνο μια ελαφριά αίσθηση...   More info


© 2019 Siguez