Δημόσια Εξέταση Συραγωγήσεως

21 Oct 10:00 - 13:00 21 Oct 10:00 - 13:00 - Athens Athens
Greek Centaurs Horseback Archery Greek Centaurs Horseback Archery
Η συραγώγηση αποτελεί βασική δεξιότητα ιππικής τέχνης εκ των ουκ άνευ. Με την συραγώγηση ο Ίππος καθίσταται ασφαλής και ιππεύσιμος, τόσο για την επίπεδην εργασία όσο και για την υ   More info


© 2017 Siguez